12. ?? ?????? ??? ????????? ??? ?????? ??????? ???

12. ?? ???????? ?? ?????? ??? ?????????
??? ?? ?????????, ?? ??????????? ????? ???? ????????? ?? ????? ??????? ????
??????;

? ??????????, ??
??????? 56%, ???????? ??? ?? ??????????? ???? ?????????

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

?????????

???????

???

70

56

???

55

44

 

125

100

 

 

13. ??? ???????
??? ?? ?????? ??? ????????? ????????? ??? ?? ???? ??????????? ??????????
???????? ? ?????????????;

??????? ???? ???
70 % ???????? ??? ?? ?????? ??? ????????? ??? ?????? ??????? ??? ??? ??????
????????? ? ????????.

 

?????????

???????

???????????? ???????.

36

28,8

???????????? ????????????.

35

28

?????? ??????? ???
????????????.

35

28

???????

0

0

??????? ??? ????????

19

15,2

 

125

100

 

 

????????? ??? ???????? ??? ???????? ??
???????????????? ??? ????????? ?? ?? ????????? ???? ??????????????

 

14.. ??
???????? ?? ?????????? ????? ??? ????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ??????;

??? ???
??????????? ?? ??????????? ?? ?????????? ????????????? ??? ????????? ??? ???
??????? ??? ?????? ???? ????? ??? ?????????? ???????, ???? ?? 84% ???????
???????? ?? ?? ????????? ??? ???? ??? ????.

 

?????????

???????

???????

19

15,2

????

36

28,8

??????

0

0

????

70

56

???? ????

0

0

 

125

100

 

15.. ?? ???????? ?? ?????????? ????? ??? ?????????
?? ????? ?????????? ??? 3 ???? ? ????;

??????????? ??? ??
???????? ??? ???????????? ??? ?? ?? ? ?????????? ???? ????? ????????? ? ??? .
???? ???????? ??? ???? ???????? ?????? ?? 70% ??????? ??????? ??? ??? ?????????
?????? ?? ?????????? ?? ????? ??? ?????????.

 

?????????

???????

???????

18

14,4

????

19

15,2

??????

88

70,4

????

0

 

???? ????

0

 

 

125

100

 

 

16. ?? ???????? ?? ?????????? ????? ??? ????????? ??
????? ?????? ??????? ??? ??????;

? ?????? ??????? ???
?????? ??? ????? ?????????? ???? ?? 72% ?? ????????? ?? ???? ??? ??? ?????????
???? ???????? ?????? ?????? ???????? ??? ??? ????? ??????? 28,8% ?? ?? ?????????
????.

 

?????????

???????

???????

 

 

????

36

28,8

??????

70

56

????

19

15,2

???? ????

 

 

 

125

100

 

 

????????? ??? ???????? ???
???????? ?? ???????????????? ?? ??? ????????? ??? ????????? ??? ????????? ??
????? ?? ?? ???? ???

17.
???? ???? ????????? ??? ???
????????? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ?? ?? ??????????? ??????? ???;

??????? ???? ??? 70%
???????? ?????? ??? ???? ????, ??? ??????????? ??? ????????? ?????? ?? ????
??????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ??? ?????? ??? ???? ????.

 

?????????

???????

???????

3

2,4

????

34

27,0

??????

50

39,7

????

34

27,0

???? ????

5

4

 

126

100

18..
???? ????????? ??? ?? ?????????? ?
????????? ?? ??????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ??? ???? ???;

???? ??? ?? 80% ????????
??? ? ????????? ?? ?????????? ????? ??????????? ?? ??????? ?????? ??? ??????
??? ???? ????.

 

?????????

???????

???????

3

2,4

????

20

15,9

??????

38

30,2

????

41

32,5

???? ????

24

19

 

126

100

 

????????????

??????? ?????? ???
???????? ??????? ???? ? ?????????? ??? ????????? ???? ???????? ??
?????????????? ??? ????????? ? ?????? ????????????? ?????? ?? ????? ????????
??? ?????????????? ??? ?? ???????????? ??? ?????? ? ?????? ?????????? ??? 25
????? 35 ??? ???? ?????????? ????. ??? 
??  ????????????  ??? 
????????  ???????  ???????? 
??? ??  ???? ??????????   ????????? ??????   ???????? ???   ?????  
???? ???????   ???? ????????????
?? ????? ?????.

?? ?????????? ??
?????? ????? ??????? ????????? ??????? ????? ??? ?????? ????? ??? ??? ???? ???
?????????. ??????? ??? ???? ??? ????????? ?? ??? ????????? ??? ???
????????????. ??? ?????? ????? ??? ???? ????????? ?? ??????????? ?? ?????? ???
????????? ??? ? ???????? ?????? ??? ????? ? ?????? ???????? ????? ?? ?? ??
?????????? ?? ?????????????? ??? ????????? ???????????????? ?? ??????????
?????????? ???? ??????? ?????????.

????? ??? ?? ????
??? ??????? ??? ?????????? ????????? ????????, ??? ????? ??????? ????????? ??
??? ????????????, ???? ????????????? ??? ??? ?? ????????? ?? ?? ?????????? .

? ????????
??????????? ??? ???????????? ????????????? ????????? ????????? ?????
??????????? ??? ?????? ?????? ?????????????.

? ????????
???????? ??? ??????? ?? ??? ????? ????????. ?????? ???? ????? ??? ??????? ???
???????? ??? ??? ???? ??????? ??? ??? ????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ?????
????????????? ????? ???????? ? ???????? ????????? ???? ?? ?????????? ??????????
????????? ??? ?? ??????????? ?????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ????????????
???????? ??? ????.

?? ???????????
?????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ????? ??? ?? ???????? ???
???????????????, ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ?? ????????
???????????? ???? ????? ??? ???????? ???? ???????? ??? ?? ???????????????
???????? ??? ??????? ?????? ??? ????????? ?? ????????? ??????? ? ?????????.

A metafora megértésével kapcsolatos
egyik legjelent?sebb nézet szerint a metafora megértése az egyik legkés?bb
megjelen? nyelvi képesség, amely a formális m?veleti szakasz meglétéhez köthet?
(Inhelder & Piaget 1958). E nézettel szoros összefüggésben áll Piaget
(1974) közmondások megértésével foglalkozó tanulmánya volt. Vizsgálatában 9, 10
és 11 éves gyerekeknek kellett különféle közmondásokat párosítani a hozzájuk
ill? jelentéssel. Az esetek többségében úgy találta, hogy a gyerekek valójában
alig értették meg, inkább félreértették a közmondásokat. Azonban ezzel
egyáltalán nem voltak tisztában, és azt gondolva, hogy tökéletesen értik a közmondásokat,
más jelentésekkel párosították ?ket. Ezt a fajta gondolkodási stratégiát nevezte
a megértés illúziójának. Mivel a közmondások, akárcsak a metaforák hasonlóságon
alapulnak, ezekb?l az eredményekb?l vonta le azt a következtetést, hogy a
metafora megértésének képessége az egyik legkés?bb, a kései gyermekkorban megjelen?
nyelvi képességek egyike (vö. Winner 1997).

Asch and Nerlove (1960) eredményei
szerint a két fogalom közötti hasonlóság típusa (fizikai, szenzoros
hasonlóságra épül? vagy nem szenzoros hasonlóságra épül? metafora) befolyásolja
a gyerekek interpretációját. Kutatásukban mellékneves metaforikus kifejezések jelentésének
megértését vizsgálták 3-12 éves gyerekek esetében, amelyekben olyan kett?s
funkciójú melléknevek (kemény, hideg, édes) szerepeltek, amelyek alapvet?en
fizikai tulajdonságokra vonatkoznak, metaforikus használatukban azonban
pszichikai tulajdonságokra (nem szenzoros hasonlóság) referáltak. A metaforikus
használat megértése a fizikai és a pszichikai tulajdonságok közötti kapcsolat
felismerését el?feltételezte. Az eredmények szerint a 3-4 éves gyerekek a
mellékneveket csak tárgyakra vonatkozó fizikai tulajdonság jelentésben tudták értelmezni,
míg az 5-6 évesek emberekre is tudták alkalmazni ezeket a kifejezéseket (pl. kemény
ember, hideg ember), de csak fizikai értelemben (pl. kemény ember, akinek er?s
az izomzata, hideg ember, aki nem ötözik melegen). A metaforikus értelmezés
megjelenését csupán 7-10 éves kor között tapasztalták, és csak a 11-12 évesek
tudták megmagyarázni a fizikai és a pszichikai értelmezés közötti
összefüggéseket (vö. Winner 1997). Winner és mtsai (1976) úgy találták, hogy a
gyerekek interpretációjának fejl?dése hierarchikus rendezettséget mutat. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now